Løpskomiteen for FGP

Ane Skamsar (Leiar)Nils Olav FosstuenOla Torstein KveenJan RandenKontakt klubb: Formann Jan Randen –tlf. 99 75 64 92 (Kveld) - e-post: jan.randen@online.no

Kontakt leiar løpskomiteen: Ane Skamsar -tlf 93801700 - e-post: ane.skamsar@hotmail.no