FLÅKLYPA LØPET 27. mai 2023!

Påmeldinga er åpen! Maks antall kjøretøy 550!

Påmeldingsfrist 1.mai

Kjøretøyet må være 1969 modell eller eldre for å delta.

11/3 ca 490 kjøretøy påmeldt


Blir arrangert i Lom/Skjåk siste lørdagen i mai hvert år. 


Løpet blir arrangert av Jotunheimen Veterankjøretøyklubb. Utan postmannskap,  velvilje frå grunneigarar til å nytte veg og grunn til postar, og andre støttespelarar hadde det ikkje vore mogleg å gjera løpet til Norges største veteranbilløp. 

Nettsida har litt problemer med å sende ut bekreftelse på mottatt betaling. Men så lenge du har meldt deg på og betalt er alt i orden. Hvis du er usikker, send e-post til ane.skamsar@hotmail.no

På betalingsinformasjonen dere får på epost står det 2021, men det er for løpet i 2023 dere betaler for!

Det kan ta noen dager før betalinga er registret i vår bank.


Påmelding kun på nett www.f-gp.net/pamelding 

For å delta må kjøretøyet være 1969 modell eller eldre. Ikke lov med prøveskilt.

Deltakeravgift kr 700,- for pr kjøretøy inkluderer 2 stk matbilletter. 

Motorsykkel kr 550,- inkluderer 1 stk matbillett


Påmeldinga blir ikke fullført før man har betalt. (skriv ut betalingsinformasjon/skriv ned/ta skjermbilde når den kommer opp på sida)


Har du spørsmål ta kontakt på epost: ane.skamsar@hotmail.no


Påmeldinga er bindende! Vær sikker på at du har mulighet til å delta før du sender inn påmelding og betaling, 

Innbetalt startkontingent betales ikkje attende.

Ikke mulig å bytte startnummer.


Startlista blir lagt ut her på hjemmesida i mai.

 

Løpskontor er på Nordal Camping i Lom sentrum. Her hentar du ut startnummer og deltakermappe.

Åpent fredag 26.mai: klokka 18.00-22.00 og laurdag klokka 08.00-10.00

Kjøretøyet må være 1969 mod. eller eldre for å delta. Ikke lov å delta med prøveskilt.

Starten foregår frå Nordal Camping i Lom Sentrum.

Fyrste start kl.11.00

Alle deltakarar må vera på plass ved oppstillingsplassen sin seinast kl. 10.00.

 Følg anvisning frå parkeringsvaktane.


 Deltakere får utdelt spørsmålskjema ved start, både voksne og barn. I løpet er det 4 poster. Alle barn får utdelt premie ved mål.

Kjøretøyet må være 1969 mod. eller eldre for å delta.

Klasseinndeling

Det er premie til dei tre beste i kvar klasse. 

 

Alle borna som leverer inn barneoppgave får premie ved mål. 

 

Dersom 3 eller fleire har lik poeng-sum, vil premieringa foregå ved loddtrekning. 

 

Klasseinndeling:

Klasse A (t.o.m 1904) 

Klasse B (t.o.m 1918)

Klasse C (t.o.m 1930)

Klasse D (t.o.m 1945)

Klasse E (t.o.m 1960)

Klasse F (t.o.m 1969)

Klasse H Nyttekjøretøy 

Klasse M Motorsyklar


  For mer informasjon ta kontakt med Ane: ane.skamsar@hotmail.no / mob. 93801700
Påmelding

Påmelding

Påmelding til Flåklypa Grand Prix skjer via nettsida og betales med KID i nettbank. Betalt påmeldingsavgift blir ikkje tilbakebetalt!

Meld deg på her

Resultater

Resultater

Resultatlister og startlister frå tidligare år er publisert på nettsia vår.

Gå til resultater

Kontakt oss

Kontakt oss

Formann Jan Randen –tlf. 99 75 64 92 (Kveld) - e-post:jan.randen@online.no

Styret